Stories

  • “Armaturerna är utformade som eldkorgar”

    Ny belysning på kyrkogårdar Syftet med åtgärden vara att göra miljöerna attraktivare även kvällstid. Församlingen hade upplevt att Södra kyrkogården delvis hade blivit ett ”tillhåll”, då den ligger centralt mellan torget, sporthallen och skolan. Genom att göra kyrkogården ljusare hade man en förhoppning om att stävja detta och att fler skulle uppleva den och de andra kyrkogårdarna som trygga miljöer att promenera genom även kvällstid. Eli design Ny stolpbelysning montera...