Elmontage

”All form av elmontering”

Vår verksamhet består av olika typer av elmontering. Vi är idag underleverantörer av elprodukter till ett flertal stora företag över hela Norden.

Våra kunder har i regel ett standardsortiment men ofta får vi i uppdrag att ta fram specialprodukter till särskilda ändamål, något som blir allt vanligare och som blivit något av en specialitet för oss. Vi bygger och konstruerar allt efter våra kunders önskemål.

Genom en mångkunnig personalstyrka, ett rikt kontaktnät av leverantörer och egna konstruktörer har vi goda möjligheter att hitta en bra lösning till de flesta uppdrag.

Vår lilla kundorienterade organisation medger snabba och flexibla lösningar och leveranser. Pröva oss gärna.

Eli, Elmontering, elprodukter, medarbetare hos på elmontering

Produktbroschyr /

I samarbete med Philips har vi tagit fram en serie driftdonsskåp för belysning. Skåpen finns i flera olika utföranden och bestyckningar. Ladda ner broschyren och läs mer.

Ladda ner här

Ett urval av kunder

/