Stories

belysning vid kyrka, Eli

”Armaturerna är utformade som eldkorgar”

Ny belysning på kyrkogårdar Syftet med åtgärden vara att göra miljöerna attraktivare även kvällstid. Församlingen hade upplevt att Södra kyrkogården delvis hade blivit ett ”tillhåll”, då den ligger centralt mellan torget, sporthallen och skolan. Genom att göra kyrkogården ljusare hade man en förhoppning om att stävja detta och att fler skulle uppleva den och de andra kyrkogårdarna som trygga miljöer att promenera genom även kvällstid. Eli design Ny stolpbelysning monterades runt kyrkan. De specialritade arma- turerna är placerade längs gångarna och på gräsmattans kant runt om kyrkan. Vidare ankerar dubbla stolpar entréerna i väster, norr och söder. Sammanlagt 18 stycken nya parkarmaturer är monterade....